.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Chữ Thập Tứ Thông

chu thap tu thong

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Size: D(mm)

L1 nhỏ nhất

l nhỏ nhất

Z nhỏ nhất

90

150

390

195

110

410

205

125

430

215

140

440

220

160

460

230

180

480

240

200

500

250

225

530

265

250

250

750

375

280

780

390

315

300

920

460

355

960

480

400

1000

500

450

1050

525

500

350

1200

600

Top of Page