.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Catalogue

Catalogue Ống và Phụ Tùng Upvc

Download catalogue tại đây Download catalogue

Catalogue Ống và Phụ Tùng HDPE

Download catalogue tại đây Download catalogue

Catalogue Ống và Phụ Tùng Smartso

Download catalogue tại đây Download catalogue

Chứng Nhận Ống và Phụ Kiện uPVC

Download chứng nhận ISO 9001-2015 tại đây Download chứng nhận

Download chứng nhận AS/NZS 1477:2006 tại đây Download chứng nhận

Download chứng nhận BS 3505:1986 tại đây Download chứng nhận

Download chứng nhận ISO 1452-2:2009 tại đây Download chứng nhận

Download chứng nhận ISO 4422:1990 & ISO 4422-2:1996 tại đây Download chứng nhận

Chứng Nhận Ống và Phụ Kiện HDPE

Download chứng nhận ISO 4427-2:2007 tại đây Download chứng nhận

Download chứng nhận ISO 4427-3:2007 tại đây Download chứng nhận

Chứng Nhận Quy Chuẩn và Hợp Quy

Download chứng nhận QCVN 12-1-2011 BYT tại đây Download chứng nhận

Download chứng nhận QCVN 16-2019 tại đây Download chứng nhận

Top of Page